Børn og unge med flygtningebaggrund kan nu få online lektiehjælp

30.03.2020

Kender I til tosprogselever, der er udfordret med at få forældre støtte til deres lektie derhjemme?

Tusindvis af hjemmeskoler er blomstret op i danske hjem, siden alle landets skoler blev lukket ned pga. risikoen for smitte med coronavirus. Men opgaven med at drive hjemmeskole er ikke lige let for alle forældre.

”Fra vores samarbejdspartnere ved vi, at mange forældre med flygtningebaggrund oplever store udfordringer med opgaven. Det handler blandt andet om at komme på de forskellige skole-portaler og forstå de opgaver, der bliver stillet,” siger Anne Cathrine Lausten Haugstrup, som er konsulent i DRC Dansk Flygtningehjælp.

På den baggrund lancerer DRC Dansk Flygtningehjælp nu et online tilbud om lektiehjælp til børn og unge i folkeskolen og deres forældre. Her kan man blandt andet få adgang til lektiehjælp og hjælp til at komme på de forskellige skole- og læringsportaler.

Lektiehjælpen administreres på Facebook
Lektiehjælpen administreres på den lukkede Facebook-gruppe DRC Online Lektiehjælp til børn og unge. Gruppen er bemandet af frivillige fra DRC Dansk Flygtningehjælp, hvis børneattester er tjekket af Rigspolitiet. Derudover overvåges gruppen af medarbejdere i DRC Dansk Flygtningehjælp.

Det praktiske
Personer, der ønsker at få onlinehjælp, beder om at blive medlem af Facebookgruppen. Herefter opretter man et opslag, hvori man kort skriver, hvad man har brug for hjælp til og på hvilket niveau, f.eks. ”logge ind på Aula”, ”matematik 9. klasse” eller ”boganmeldelse, 3. klasse”. En af de frivillige i gruppen melder sig nu til at hjælpe, og kontakten mellem den frivillige og forældre/barn kan nu køre videre på en anden kommunikationskanal, som parterne selv aftaler indbyrdes, f.eks. Messenger, Teams, Facetime eller andet.

Yderligere information
Flyer on online lektiehjælp tilbud