Børnene i de kommunale institutioner skal hele vejen rundt om kunsten

23.02.2017

I januar lød det officielle startskud til en ny satsning på børnekulturområdet i Thisted Kommune.

Mere end 1167 børn og 171 pædagogiske medarbejdere skal de kommende 18 måneder møde kunst og kultur i børnehøjde, når projektet Hele Vejen Rundt om Kunsten, rulles ud i de kommunale dagtilbud. Initiativet er støttet af Slots- og kulturstyrelsens pulje for kulturtjenester og er et samarbejde mellem Thisted Kommunes dagtilbudsområde og Kulturtjeneste Thy. Formålet med alle de mange kunstaktiviteter er at give de mindste børn meningsfulde og kvalificerede oplevelser med kunst og æstetiske læreprocesser. Samtidig skal det pædagogiske personale inspireres og kompetenceløftes i faciliteringen af kunstneriske aktiviteter i og udenfor institutionerne. Projektet er struktureret så alle 20 kommunale institutioner for børn mellem 0 og 6 år deltager i ét forløb på tre måneder. Indenfor hvert enkelt forløb samarbejdes der intensivt med en professionel kunstner, såvidt muligt med inddragelse af relevante, lokale kulturinstitutioner. Temaet i det første forløb er således teater og her dannes der parløb mellem performancekunstner Charlotte Olling Rebsdorf og Hundborg Børnecenter, Kathøj og Sjørring Børnehus.

Yderligere information
For yderligere information kontakt Marie Louise Klitgaard, Kulturtjeneste Thy på tlf: 2115 7667 eller mail: mlk@thisted.dk