Gratis

03. KribleKrable - bioblitz

Salamander

Beskrivelse

Der findes mere end 40.000 arter af planter, dyr og svampe i Danmark. Ingen kender dem alle. Men ved at tælle ben, antenner og øjne, se på former, farver og størrelser kan man sammenligne dyrearterne og se de små forskelle og ligheder, der viser hvilken art det er!

Vi skal lave en bioblitz, så vi kan se hvor mange forskellige dyr vi kan finde og se hvor forskellige de er!

Aktiviteter

Vi laver en bioblitz, det vil sige vi kigger på et afgrænset område (skov, krat, legeplads, skolegård osv.) ser hvor mange dyr vi kan fange på en bestemt tid. Derefter kigger vi på hvad det er for nogle, kigger på forskelligheder og ligheder, bruger bestemmelsesduge.

Efterbehandling

Det er oplagt at lave en tilsvarende bioblitz på et andet tidspukt på året, da det vil give nogle andre dyr at se på.

Formål

At børnene får en forståelse for hvor dyrene lever henne i deres eget lokalområde og at de oplever hvor mange dyr der faktisk er. De skal gerne begynde at få en forståelse for brugen af bestemmelsesduge og sammenligning af dyrene, forskelle og ligheder. Samt en begyndende forståelse for at der findes forskellige levesteder også for de små dyr!

Tilmelding

Skriv eller ring, så vi kan få skræddersyet det rette forløb til jer, så arrangenemtet bliver forventningsafstemt og formålssat efter jeres ønsker og behov.

Tlf.nr. 30523793