Forældreoplæg - Små Børn og Skærme

Skærmforbrug

Beskrivelse

Et oplæg til forældre

Digitale medier fylder allerede tidligt i børns liv.
Hvilken betydning har det øgede skærmbrug for små børns trivsel, og hvilke udfordringer opstår i familien, når skærmen bliver en fast del af hverdagen og træder i stedet for nærvær?

Formål

Oplægget giver jer som forældre grundlæggende viden om små børns behov for kontakt og introducerer Børns Vilkårs omsorgsmodel Omsorgsgrebet. Vi sætter særlig fokus på forældres skærmbrug og kommer ind på, hvordan de digitale medier bliver en medspiller fremfor en modspiller for relations dannelsen.

Tilmelding
Tilmelding
Tlf.nr. 3618 0165