Gratis

Grøn Safari - for børnehaver

Beskrivelse

Grøn Safari er et tilbud til børnehaver og grupper af børn i aldersgruppen 3-6 år. Vi "snuser" til FNs 17 verdensmål med særlig vægt på bæredygtighed, vedvarende energi og biodiversitet. Aktiviteten foregår på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Sdr. Ydby i Sydthy. På turen rundt på Nordisk Folkecenter møder børnene: kæmpe insekter, vindmøller, solceller, vandrensning, oplever alternative bygninger og en afrikansk skolestue. 

Aktiviteter

Aktiviteten er bygget op som en ekspedition gennem landskabet på Nordisk Folkecenter, hvor de bl.a. møder kæmpe insekter, alternative bygningskonstruktioner, en afrikansk skolestue og en lang række forskellige vedvarende energi instalationer. Der kan indgå enkelte poster og opgaver undervejs. 

Formål

Formålet med Grøn Safari - for Børnehaver er at give børnene en god udflugtsdag, hvor de stifter bekendtskab med FNs 17 verdensmål.

Men hvor det bærende i dagen er børnenes nysgerrighed og det at opleve gennem sanserne.

Sted
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Kammersgaardsvej 16
7760 Hurup Thy

Mødested: Parkeringspladsen ved Nordisk Folkecenter, Kammersgårdsvej 16, 7760 Hurup Thy.

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet til Grøn Safari er tilgængeligt på projekthjemmesiden

Tilmelding