Gratis

Ny på museum

Beskrivelse

På det nye Thisted Museum findes et helt særligt rum for børn oppe på museets loft. Vi kalder det for Pulterkammeret. Her er der indrettet forskellige miljøer, som på hver sin måde indbyder børn til leg og deltagelse i fælles aktiviteter. Museet er fyldt med spændende ting og historier, som aktiviteter og leg lader sig inspirere af og tager sit udgangspunkt i. Der er dog også plads til den børneinitierede leg i de rammer, som Pulterkammeret med sin indretning inviterer til. Vi vil rigtig gerne have besøg af børnehavebørn og deres voksne, så man kan booke et besøg tirsdag, onsdag eller torsdag formiddag. I er også meget velkomne til at spise jeres medbragte mad i Pulterkammeret.

Formål

Vi ønsker at give alle børn mulighed for at blive fortrolige med dét at komme på et museum, at de får mulighed for at møde vores fælles historie, små bidder ad gangen og at dette sker med legen og fortællingen som katalysatorer - dette tilpasset børnenes niveau. For børnehavebørnene handler det først og fremmest om, at det skal være en god oplevelse at komme på museet, at de får mulighed for at opleve museet med alle deres sanser, og at deres naturlige nysgerrighed bliver fodret. Hvad er et museum? Hvad laver man på et museum? Hvorfor passer vi sådan på gamle ting? Er der noget, man må røre ved? Er der dinosaurer? Hvor er museumshunden Dave og lille Mis? Vi ønsker, at det bliver en naturlig del af barndommen at komme på museet, og at børnene derved på sigt opnår en forståelse af vores fælles historie og hvad de kommer af.

Sted
Thisted Museum
Jernbanegade 11
7700 Thisted

Brug hovedindgangen.

Tilmelding

Kontakt museumspædagogen Tina

Tlf.nr. 97920577