Gratis

Teambuilding for børnehavebørn

Beskrivelse

Tag med natur- og friluftsvejlederen på "teambuilding" i skoven, hvor der skal laves sjove og udfordrende samarbejdsaktiviteter og spændende naturformidling gennem leg.

Aktiviteter

Samarbejdsaktiviterne bliver skræddersyet udfra målgruppen - herunder jeres ønsker og behov, samt hvad der er muligt.

Samarbejdsaktiviteterne kan opdeles i flere kategorier:

 • Milde samarbejdesaktiviteter, hvor de deltagende bliver knap så udfordret, da der er behov for særlige hensyn fx: opgave niveau, mindre grad af person nærhed- og personlig involvering, samt antal kilometer etc
 • Samarbejdsaktiviteter på norm niveau.
 • Milde action aktiviteter, hvor børnene bliver fysisk og psykisk mere udfordret - men, i en mild grad.
 • Action teambuilding, hvor børnene er mere i motion og krævende friluftsaktiviteter, som fx: aktiviteter i højder, tovbro, højere konkurrence niveau etc. (den største og mest motoridske stærke)
 • Samarbejdsforløb i OCR koncept islæt (obstacle course racing i en blanding af: Samarbejde, forhindringer, opgaveløsning, læring og motion etc) 
 • ...Hvad har I/du af ideer, ønsker og behov - lad os drøfte mulighederne.
Forberedelse

Det er altid godt, at forberede børnene på, hvad dagens praktiske indhold er, og formålssætning for aktiviteten

Derudover kan I drøfte:

 • Hvad er et godt samarbejde...
 • Hvad skal der til, for at der kan være et godt samarbejde...
 • Hvordan kan den enkelte bidrage til det gode samarbejde...
 • Hvad er socialdynamik og en god kammerat...
 • Hvad er god kommunkation/ sorber tale...
 • Hvad er tillid...
 • Hvad kan gøre dig ked af det...
 • etc

Der kan ydes forberedelsesstøtte inden aktivitetsforløbet, hvis dette skulle være aktuelt.

Eleverne er godt påklædte efter årstiden og friluftsaktiviteten, samt er mætte og veludhvilet

Efterbehandling

I kan efter arrangementet selv lave et lign. friluftsaktivitet, hvor I både leger og italesætter forholdene der opleves og gøres - eller jeres erfaringer kan bruges ved italesættelse ved konflikt/ situationer/ eksempler etc

Natur- og friluftsvejlederen vil MEGET gerne have en skriftlig tilbagemelding efter forløbet, som han skal bruge ifm. sin årsrapport.

Dette er med til, at der fortsat forsøges, at kunne tilbyde "gratis" friluftsaktiviteter i fremtiden, hvis der kan dokumenteres behov og effekt ved disse friluftsaktiviteter. 

Formål

Teambuilding for børnehavebørn er en trivselsdag og udviklingsforløb, hvor formålssætningen er, at få lavet nogle interaktioner imellem børnene, og dermed opnå en social forståelse, dynamik og kendskab til naturen.

Aktiviteterne er virkemidlet til at skabe gode relationer mellem børnene, og dermed et fælles tredje gennem friluftsaktiviteter i gode og lærende samarbejdsopgaver og naturoplevelse - som forventet vil give en vigtig fællesoplevelse, som vil styrke og fremme børnenes fremadrettet virke og trivsel, samt naturdannelse.

På dagen vil der være fokus på, at fordre til godt dagligt samarbejde herunder personlig- og gruppe udvikling, naturformidling, motion og bevægelse, sundhed- og mental velvære, samarbejdssituationer, dialog/ kommunikation, tillid m. m, og adspredelse fra en fortravlede hverdag.

Aktiviteterne vil give jer pædagoger og lign. - mulighed for, at observerer på børnene i et nyt element, hvor deres personlige mekanismer til tider kommer overraskende til udtryk under friluftsaktiviteterne.

Dette vil yderlig give jer inspiration til egen friluftsaktivitet og pædagogiske metoder.

Der arbejdes ud fra grundkonceptet: Pædagogisk naturvejledning og lærende friluftsaktivitet – med naturen, som sparringspartner, arbejdes der med at fremme mangfoldighed, social dynamik og naturdannelse.

Efter hver aktivitet vil der være mulighed for at ”evaluere” kort om, hvad der skete og blev oplevet i den netop afsluttede aktivitet.

Sted
Egnet plantage eller på Doverodde Købmandsgård

Friluftsaktiviteten foregår enten i en plantage i Thy/ Nordvestjylland (gerne nær jer) eller på Doverodde Købmandsgård. Dette afhænger af konceptsammensætning og mulighederne

Tilmelding

Skriv eller ring, så vi kan få skræddersyet det rette forløb til jer, så arrangenemtet bliver forventningsafstemt og formålssat efter jeres ønsker og behov, og hvad der er muligt.

Tlf.nr. 21612421