Dannelse og børneperspektiv i dagtilbud

18.02.2021

EMU danmarks læringsportal har samlet viden- og inspirationsmaterialer til dagtilbud til at styrke det daglige arbejde med dannelse og børneperspektiv.

Vil du få inspiration til, hvordan du kan inddrage børnene i en højere grad i din daginstitution og sikre at børnene får en forståelse om at deltage i en demokratisk sammenhæng? 

På EMUs hjemmeside kan pædagoger, pædagogmedhhælpere og dagtilbudsledere finder både redskaber til at styrke praksis i dagligdagen samt relevante rapporter med fokus på dannelse og børneperspektiv.

Hvad er dannelse?

EMU beskriver dannelse som "en dybere form for læring, hvor barnet forankrer værdier og viden i sin egen personlighed som en rettesnor til at orientere sig og handle i en global verden som et hensynsfuldt, kritisk og demokratisk menneske."

Hvad er børneperspektiv?

Ifølge EMU arbejdet med børnenes perspektiv kan f.eks. ske "ved at planlægge aktiviteter med udgangspunkt i børnenes interesser eller ved at indsamle dokumentation til evalueringer, der indfanger børnenes oplevelser af læringsmiljøet."

Yderligere information
Læs mere om dannelse og børneperspektiv i dagtilbud