En dag på Kirsten Kjærs Museum - Gratis!

08.10.2020

I skoleår 2020-2021 er der bevilliget 3 gratis forløb hos Kirsten Kjærs Museum til folkeskoler i Thisted Kommune.

En dag på Kirsten Kjærs Museum giver eleverne mulighed for et informelle møde med en rigtig kunstner. En dag fyldt med autentiske oplevelser! 

Under forløbet bliver eleverne inviteret med i en kunstnerisk proces. Eleverne får styrket deres kendskab til at kunsten er -  ligesom legen en fri disciplin - der uden bindinger kan være eksperimenterende. Eleverne får chancer til at gå nye veje og overskride grænser. 

Museet og deres medvirkende kunstner kan tilbyde  éndagsforløb for de musiske fag - billedkunst, håndværk og design samt i dansk.  De er derudover meget åbne for at gå i dialog med læreren om et tema, en kunstnerisk metode og materialevalg.

De 3 gratis forløb i skoleår 2020-2021 er en del af de centrale bevillinger fra Børne- og Familieudvalget til at støtte Åben Skole samarbejde.

Yderligere information
Læs mere om forløbet