En kunstner i huset

18.09.2017

Så nærmer fristen sig for ansøgninger til huskunstnerordningen

Vil jeres skole eller institution gerne have et længerevarende, dybdegående samarbejde med en professionel kunstner, skal I være opmærksomme på at efterårets deadline nærmer sig. Fristen for ansøgninger er nemlig tirsdag d. 3 oktober.

Får I tilsagn på jeres ansøgning, dækker Statens Kunstfond 75 % af kunstnerens honorar.

På Kulturmødet Mors noterede Kulturtjeneste Thy sig følgende parametre for vurderingen af projektforslag (fra kunstfondens formand herself):

1) kunstnerens eget aktive virke

2) Undersøgelsen/ den kunstneriske proces

3) Længerevarende partnerskaber

4) at hvert barn når at møde kunstneren

Se mere på Statens Kunstfond: https://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/huskunstnerordni...

God arbejdslyst!

Yderligere information