Gratis

Besøg et Rigkær

Beskrivelse

Tag din klasse med ud i sjælden natur!

Besøg engen ved Sønder Hå plantage i det smukke landskab ved Ove sø. Her er der i maj og juni sjældne orkideer og andre spændende planter, og eleverne kan her opleve naturtypen RIGKÆR:

Et RIGKÆR er et plantesamfund i en fugtig eng, der påvirkes af grundvand. Navnet skyldes, at der findes rigtig mange forskellige plantearter og et kær er et gammel dansk ord for eng. Altså en eng rig på arter.

Naturplejeprojektet Rigkilde Life har lavet et undervisningsforløb til 3-4. klasse. Der er en lærervejledning, opgaveark og en lille animationsfilm. Du finder materialet her: https://www.rigkildelife.dk/dokument-arkiv/undervisningsmateriale/rigkilde-undervisningsmateriale/

Formål

Naturfagligt gennemfører eleverne enkle undersøgelser, med det formål at få en forståelse for planters vilkår i naturen, hvad en planteart er, samt hvad biodiversitet er. I fagene billedkunst og dansk arbejder de med at iagttage og afbilde planter og beskrive hvordan naturen påvirker dem. Der er lagt vægt på, at eleverne selv sanser, undersøger og beskriver, mens kendskab til planternes navne er sekundært.

Undervisningsmaterialet kan selvfølgelig anvendes på andre naturtyper.

Praktiske oplysninger:

Sted
Sdr. Hå plantage
Sønderhå hedevej
7752 Snedsted

Kør til enden af Sønderhå Hedevej. Engen findes i indhegningens sydlige ende.

Undervisningsmateriale