Gratis

Bush Craft & Lejrliv

Beskrivelse

Naturen er sund og et lærende miljø, og skoven ligger inde med mange oplevelser, hvor der kan laves og læres mange håndværksmæssige- og naturfærdigheder, samt social dynamik.

Tag med natur- og friluftsvejlederen, og den tidligere soldat på; Bush craft & Lejrliv, og få sjove, spændende, lærige naturoplevelser og færdigheder i skov- og/ eller i det kystnæremiljø - hvor Vi i praksis kommer igennem det forud tilrettelagte program, som kan understøttes med skolefag, som: natur- og teknik, matematik, idræt, dansk, engelsk etc.

Dette vil ske i en veksling mellem det praktiske og teoretiske - men, vi lærer mest, når vi gør det med kroppen i miljøet.

Der vil være fokus på følgende:

 • Friluftsaktivitet
 • Naturformidling
 • Naturhåndværksmæssige færdigheder
 • Forsvarlighed og sikkerhed
 • Social dynamik
 • Tillid
 • Kommunikation
 • Bevægelse og hygiejne
 • Dannelse og læring
 • Lejraktivitet, og miljø
 • Tilladelser, vejrmæssige forhold ift. lejrliv
 • etc

Vi har meget grej og erfaringer herom, og har forsikringsforholdet på plads. 

Friluftsaktiviteten er IKKE tænkt til at være en decideret bespisning - men, er et undervisnings- og læringsforløb. Så medbring af egen madpakke kan anbefales.

Aktiviteter

Afhængig af aktivitetsvalg - men, et program kunne se sådan ud:

 • Velkommen; hvem er jeg, og hvad skal vi lave i dag, og hvad er formålssætningen m. m
 • Vi henter sammen grejet og kører det til shelterpladsen
 • "Læringsmodul 1" Etablering af base m. m
 • Praktiskeforhold; hvor er: toiletter, vandhane, brændeskur, brandslukningsudstyr, førstehjælpskasse etc
 • "Læringsmodul 2" fx: Økse og kniv brug, lave brænde i forskellige størrelser, båltyper, primitive optændingsteknikker fx: strygestål, "rulle ild", brandeglas, ildbor med bue, "bambus sav ild","flint og stål", samt andre tricks.
 • "Læringsmodul 3" fx: Bålmad fx: dampede muslinger i cola, supper, brød etc
 • evt. bålaktivitet/ samarbejdsopgave fx: "makaroni knude"
 • "Læringsmodul 4": Oprydning, opvask og pakke grejet ned
 • Evaluering af dagensforløb
 • Tilbagelevering af grejet
 • Tak for idag
Forberedelse

Det er altid godt, at forberede eleverne på, hvad dagens praktiske indhold er, og formålssætningen for aktiviteten

I kan fx drøfte:

 • Hvad er jeres forventninger for dagen/ hvad skal I opleve og lære i skoven? (naturhåndværksmæssige færdigheder og/ eller bålaktivitet)
 • Er der nogle, der er bange eller bekymret for at være ude i skoven?
 • Hvad er socialdynamik og en god kammerat?
 • Hvad er god kommunikation?
 • Hvad er tillid?
 • Er der nogle, der har erfaringer herom eller har noget egen udstyr, de gerne vil have med til arrangementet (Vi dækker forsikringsmæssigt ikke privat grej ved hændeligt uheld)
 • etc

Der kan ydes forberedelsesstøtte inden aktivitetsforløbet, hvis dette skulle være aktuelt.

Vigtigt:

 • At eleverne er godt påklædte efter årstiden og friluftsaktiviteten, samt at tøjet blive beskidt og kan risikere, at få et brandhul fra en gnist
Efterbehandling

I kan efter arrangementet lave div. skriftlige og/ eller mundtlige skoleopgaver - eller jeres erfaringer kan bruges ved italesættelse ved konflikt/ situationer/ eksempler etc

Natur- og friluftsvejlederen vil MEGET gerne have en skriftlig tilbagemelding efter forløbet, som han skal bruge ifm. sin årsrapport.

Disse skriftlige feedbacks er med til at argumentere for, at der stadig tilbydes "gratis" friluftsaktiviteter fra Natur- og friluftsvejledningen i fremtiden, hvis der kan dokumenteres behov og effekt med disse friluftsaktiviteter. 

Formål

Bush craft & Lejrliv er et pædagogisk naturformidlingsforløb, hvor der er stor læringsfokus på de naturhåndværksmæssige færdigheder- og friluftsaktivitet, som også indeholder: trivselsdag, personlig- og klasse udviklingsforløb, "sociale spilleregler", projekt- og arbejdskoncentration, og egenskaber ved; fantasi, snarrådighed, situationsfornemmelse - altsammen i et "militært- og naturhåndværksmiljø".

Friluftsaktiviteterne har det formål, at skabe gode relationer mellem eleverne og dermed et fælles tredje gennem interessant naturoplevelse- og naturhåndværksmæssige aktiviteter - som forventet vil give en vigtig fællesoplevelse, som vil styrke og fremme klassens fremadrettet virke og trivsel, samt adspredelse fra en fortravlede hverdag.

Forløbet vil give jer lærere/ pædagoger mulighed for, at være observatører, og dermed kunne ”trække sig 10 skridt tilbage”, og observerer på eleverne i et nyt element, hvor deres personlige mekanismer til tider kommer overraskende til udtryk under udfordringerne.

Dette vil yderlig give inspiration til egen didaktik og undervisningsmetoder.

Der arbejdes ud fra grundkonceptet: Pædagogisk naturvejledning og lærende friluftsaktivitet – med naturen, som sparringspartner, arbejdes der med at fremme mangfoldighed og social dynamik

Der vil være mulighed for at evaluere/ give feedbacks, på hvad der skete og blev oplevet i forløbet.

Sted
Doverodde Købmandsgård & Nordvestjylland

Denne friluftsaktivitet kræver en vis facilitet både i forhold til aktiviteten, tilladelse til bål, hygiejne, forsvarlighed og sikkerhed

Tilmelding

Kontakt natur- og friluftsvejlederen så, forløbet bliver forventningsafstemt ift. jeres ønsker og behov, og hvad der er muligt, samt forsvarlighed og sikkerhed.

Tlf.nr. 21612421