Dyrespor

Beskrivelse

Kom med ud i naturen og find spor efter dyrelivet. Lær de forskellige dyr i skoven at kende og hvilke spor de efterlader. Dyrespor er meget mere end fodaftryk på jorden. Det kan også være ekskrementer, mærker på træer og planter som dyrene sætter, når de spiser eller markerer territorium og meget mere. Det kan være svært at finde spor, og man skal derfor se sig godt for.

 

Aktiviteter

Eleverne kommer med på en tur ud i naturen. Her skal de lære om dyrespor, som er mere end blot fodspor, og om hvordan dyrene overlever i naturen. Hvilke spor efterlader dyrene?  Hvilke tekniker anvender de forskellige dyr? Hvad spiser pattedyr og rovdyr?

Forberedelse

Hvilke dyr bor i skoven? Hvad er forskellen på pattedyr og rovdyr?

Formål

Eleverne stifter bekendskab med de forskellige dyr og hvordan de lever og begår sig i naturen.

Sted
Naturstyrelsen Thy
Søholtvej 6
7700 Thisted

Naturstyrelsen Thys arealer. Lokaliteten bestemmes sammen med naturvejlederen.