Gratis

En dag i jernalderen

Beskrivelse

Faglighed - dannelse - inklusion - flow. Når vi besøger jernaldergården i Heltborg, så kommer alle sanser og hele kroppen i brug! Formålet med et besøg er, at eleverne kommer hjem med en større grad af historisk empati, altså forståelse for og viden om, hvordan livet for en jævnaldrende for 2000 år siden har kunnet være. Det historiske værksted i jernaldergården ved Heltborg Museum bruges af mange skoleklasser. Eleverne hjælper til på gården og bliver beskæftiget med madlavning, smedearbejde, håndværk og bueskydning. Aktiviteterne kræver, at klassen afsætter en hel dag til besøget. Oftest kl. 9-14. Tidspunkter kan afpasses efter transportmulighederne. Efter tilmeldingen udsendes yderligere informationer. Klik her for informationer: PDF 

Aktiviteter

I jernaldergården har vi forskellige muligheder for håndværk, bl.a. smedning, jernudvinding, madlavning, keramik, træsnitning, håndarbejde m. uld og bueskydning. Eleverne går tilbage gennem tiden med Rune og ender tilbage i det første århundrede efter Kristi Fødsel, hvor de iklædes jernalderkofter og -peplos(kjoler). Vi fortæller undervejs historier om jernalderen ift. Thy og de lokale fund, der er gjort, og som ligger til grund for vores arbejde i jernaldergården. Hvert forløb er forskelligt idet vi bruger eleverne som medskabere af jernaldergårdens udvikling. For eksempel kan det være, vi skal have lavet et pileflethegn eller lagt en ny brolægning eller bygget et nyt hus. Eleverne deltager altså aktivt og som værdsatte medspillere.

Forberedelse

Det er en fordel, hvis eleverne har stiftet bekendtskab til jernalderen og måske Romerriget inden et besøg. Ved bestilling tager museumsformidleren Rune kontakt og sender blandt andet anbefalinger til læsestof og undervisningsmateriale samt gennemfører en forventningsafstemning ift. elevernes, lærernes og formidlernes deltagelse på dagen.

Efterbehandling

Hvad oplevede vi i jernaldergården? Var der noget, der var ligesom i nutiden, og måske noget der var meget anderledes? Hvad gjorde særligt indtryk? 

Formål

At eleverne gennem et fysisk besøg i vores jernaldergård oplever, hvordan dele af jernalderlivet kan have været.

At eleverne gennem sanserne oplever, hvordan jernalderens mad og dagligdag har været.

At eleverne arbejder med historien gennem håndværk og får en forståelse for arbejdsprocesser.

Sted
Heltborg Museum
Skårhøjvej 15
7760 Hurup Thy

Heltborg Museum, Skårhøjvej 15, 7760 Hurup Thy

Undervisningsmateriale
Tilmelding

Kontakt rune [at] museumthy [dot] dk for tilmelding eller yderligere information.