Forældreoplæg - Børns Digitale Fællesskaber

Digitale Fællesskaber

Beskrivelse

Forældreoplæg om børn og unges digitale liv

Hvordan bruger børn og unge sociale medier? Hvilken betydning har de digitale teknologier for børn og unges trivsel? Hvilke udfordringer kan børn og unge opleve på de digitale medier – og hvordan kan man som forælder understøtte sit barn i at indgå i trygge digitale fællesskaber?
Det bliver der sat fokus på i denne workshop. Formen veksler mellem vidensoplæg, refleksionsøvelser og dialog mellem forældrene.

Indholdet tilrettelægges målgruppen. Til indskolingsforældre fokuseres på familiens digitale hverdag, skærmtid, medier og spil, børns digitale fællesskaber og billeddeling. Til mellemtrins forældrene fokuserer vi derudover digital mobning. Og til udskolingsforældre taler vi også om pres og stress, algoritmer, like-kultur, svarpres og den iscenesatte online-virkelighed.

Formål

Formålet med oplægget er, at forældrene tilegner sig viden om børn og unges digitale liv samt at de får redskaber til at støtte deres børn i at indgå i trygge digitale fællesskaber. Oplægget vil give forældrene handlemuligheder over for de udfordringer, de møder i deres børns digitale liv.

Tilmelding

Får fordelagtige priser som institutionsmedlem. 

MELD JER IND HER

Tilmelding
Tlf.nr. 3618 0165