Forældreoplæg - Børns Klassefællesskab

Klassefællesskab

Beskrivelse

Forældreoplæg om klassens trivsel

Hvordan kan man støtte sit barn i at være en del af klassefællesskabet? Hvordan kan man være nysgerrig og tale med sit barn om klassefællesskabet? Og hvordan kan man være opmærksom på kammerater og på dialogen med andre forældre og skolen?
Det bliver der sat fokus på i denne workshop, der giver forældre grundlæggende viden om børn og unges trivsel, klassefællesskaber og mobning. Formen veksler mellem vidensoplæg, refleksionsøvelser og dialog mellem forældrene.

Formål

Forældre er en vigtig aktør i arbejdet med at understøtte børn og unges fællesskaber, og oplægget sætter fokus på dialog, værdier og handlinger, der kan være med til at styrke en fællesskabende kultur blandt børnene. I oplægget får forældrene redskaber til, hvordan man kan indgå i dialog med ens eget barn, med andre forældre og med skolen på en konstruktiv måde. Formålet med oplægget er at give forældrene en fælles forståelse og motivation for aktivt at understøtte klassefællesskabet.

Tilmelding

Får fordelagtige priser som institutionsmedlem. 

MELD JER IND HER

Tilmelding
Tlf.nr. 3618 0165