Gratis

Grøn Safari

Beskrivelse

Grøn Safari er et tilbud til grundskolen, hvor eleverne lærer om FNs 17 verdensmål med særlig vægt på bæredygtighed, vedvarende energi og biodiversitet. Aktiviteten foregår på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Sdr. Ydby i Sydthy.

Aktiviteter

Aktiviteten er bygget op som et escape room, hvor opgaver skal løses undervejs, for at komme videre til den næste post. Undervejs kommer grupperne rundt på området på Nordisk Folkecenter, hvor de bl.a. møder kæmpe insekter, alternative bygningskonstruktioner, en afrikansk skolestue og en lang række forskellige vedvarende energi instalationer. 

Forberedelse

Ved tilmelding udsendes inforationsmateriale til lærerne, som kan være godt at orientere sig i inden ankomst.

Formål

Formålet er med en legende tilgang at lære eleverne om FNs 17 verdensmål.

- at åbne elevernes øjne for hvordan vi selv kan gøre en forskel i vores egen hverdag.

- og hvordan vi alle kan bidrage til at opfylde verdensmålene. 

- Samtidig med at vi gør udviklingen som sker andre steder i verden mere nærværende.

 

Sted
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Kammersgaardsvej 16
7760 Hurup Thy

Mødested: Parkeringspladsen ved Nordisk Folkecenter, Kammersgårdsvej 16, 7760 Hurup Thy.

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet til Grøn Safari er tilgængeligt på projekthjemmesiden

Tilmelding