Havplast langs Vestkysten

Beskrivelse

I STRANDET arbejder vi med at indsamle og genanvende havplast der skyller i land langs Vestkysten. I vores testlaboratorium, Strandet.Lab, i Nørre Vorupør genanvender vi havplast og formidler om plastik i havene.

Aktiviteter

Vær med til at gøre en indsats for at fjerne plastik langs Vestkysten og få indsigt i problemerne med plastik i havene.

Vi starter dagen med, i fællesskab, at indsamle plastik langs en strand i Thy. Sammen ser vi på, hvad det er vi finder, hvad der kan genanvendes og hvor det kommer fra.

Herefter kører vi til vores laboratorium, Strandet.Lab, i Nørre Vorupør, hvor I vil være med til at sortere og genanvende havplast til nye produkter. Dagen byder også på fortælling og læring om havplast, herunder konsekvenserne for natur og dyreliv. Det hele krydres med små forsøg, som eleverne er en aktiv del af.

Formål

Dagen bliver en kombination af fælles strandrensning, oplæg fra formidler og forsøg, hvor eleverne er med til at sortere og genanvede havplast. Formålet med dagen er at eleverne stifter bekendtskab med problemerne omkring plast i havene og får en forståelse for hvordan plastik kan genanvendes. De ældre årgange vil også få kendskab til forskellige plasttyper, deres egenskaber og de miljømæssige konsekvenser ved plastik, både ift. produktion af ny plast, håndtering, design og genanvendelse.

Sted
STRANDET
Vesterhavsgade 22
7700 Thisted
Tilmelding
Tlf.nr. 28769936