Gratis

HeartBeat 3. - 9. klasse

Beskrivelse

HEART-BEAT er et forløb, som tager udgangspunkt i elementær førstehjælp
Forløbet kan målrettes 3.-4. klasse eller 5. - 6. klasse eller 8. - 9. klasse.
Eleverne lærer via scenarie, praktiske øvelser og afprøvninger, hvordan man arbejder med elementerne i førstehjælp.
Der arbejdes med grundelementerne i elementær førstehjælp:
Skab sikkerhed
Vurder personen
Tilkald hjælp
Start førstehjælp.

I forløbet målrettet 5.-6. klassetrin vil der derudover også være fokus på kroppens anatomi, knoglebrud, forstuvninger og slag mod hovedet.

I forløbet målrettet 8. -9. klassetrin vil der endvidere være fokus på hjertekredsløb, hjerte/lungeredning, nødflytning, blødninger og forebyggelse af chok.

Det vil være muligt at tilrettelægge forløbet således, at eleverne kan opnå bevis for førstehjælp. Der vil dog være et gebyr for udstedelse af bevis. Ring og hør nærmere.

Aktiviteter

Eleverne arbejder med praktiske øvelser indenfor førstehjælp - på Social- og Sundhedsskolen i Thisted.
Der vil være korte teoretiske oplæg om relevante anatomi og fysiologi ift. målgruppen.

Forberedelse

Eleverne kan med fordel drøfte, hvilke erfaringer de har med skader og førstehjælp.

Formål

Formålet med forløbet er, at eleverne får afprøvet elementære dele af den grundlæggende førstehjælp samt få viden om kroppens opbygning.

Karrierelæring: Som en del af forløbet introduceres eleverne også til Social- og Sundhedsskolen i Thisted, herunder hvad sundhedsfagligt personale arbejder med samt hvilket uddannelses- og jobmuligheder der findes med en social- og sundhedsfaglig baggrund.

Sted
SOSU STV
lerpyttervej 56
7700
Tilmelding

Kontakt skolen og hør nærmere om muligt tidspunkt for afvikling - dog minimum 6 uger før, men gerne tidligere.

Tlf.nr. 29391617