Gratis

Innovationsforløb

Beskrivelse

Det at udtænke, udvikle og præsentere den gode idé

Innovationsforløbet indledes med et kort foredrag om iværksætteri og innovation ud fra en samfundsfaglig vinkel.

Herefter arbejde eleverne i grupper med idégenerering og idéudvælgelse. Det kan fx ske med udgangspunkt i en bunden opgave i forbindelse med emneugen, eller det kan være en mere fri idégenerering. Dette aftales nærmere med klassens lærere. Idéen omsættes til en visualisering, som kan være et produkt eller en illustration af idéen.

Undervejs i forløbet vil der være indlagt kortere foredrag i forhold til de afsætningsmæssige elementer som fx målgrupper og medievalg samt om de juridiske aspekter som rettigheder og markedsføring.

Forløbet afsluttes med en messe, hvor idéerne/produkterne (evt. i 3D-print) udstilles, og hvor grupperne mundtligt redegør for deres idé. På messen kåres der en vinder – vurderingskriterierne aftales med klassens lærere.

Klassens lærere og lærere fra Thisted Handelsgymnasium besøger standene og fungerer som dommere. Forældre og elever fra andre klasser er mere end velkomne til at besøge messen. Messen kan foregå enten på jeres skole eller på handelsgymnasiet.

Formål

Eleverne opnår kendskab til de samfundsmæssige aspekter ved iværksætteri og innovation og arbejder efter innovative undervisningsmetoder med idégenerering, idéudvælgelse og idéudvikling.

Eleverne opnår desuden kendskab til, hvordan man henvender sig til målgrupper og udvælger medier, så omverdenen får kendskab til idéen. Endelig fremmer forløbet elevernes evne til såvel skriftligt som mundtligt at fremlægge et stof og til at samarbejde i grupper.

Sted
Thisted Handelsgymnasium
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Undervisningsmateriale

Thisted Handelsgymnasium stiller materialer til rådighed