Gratis

Klima og Innovation: Børnenes Klimamøde 2022

Billede af kvinde der holder en jordklode

Beskrivelse

Klima og klimaforandringer fylder meget i medierne, i samtaler over middagsbordene og blandt børn og unge. Derfor er det med stor sandsynlighed også et emne, dine elever allerede har stiftet bekendtskab med.

I diskussionen om klima er der god grund til at blive bekymret. Der er mange triste og bekymrende historier at fortælle, når emnet er klima. Men i dette materiale er vores fokus et andet. Selvfølgelig skal vi fortælle, at klimaforandringerne er et problem for vores klode og for mennesker og dyr, der bor her. Materialet giver svar på, hvorfor klimaforandringerne sker, og hvorfor vi mennesker har et ansvar for det. Men det gennemgående fokus i materialet er et konstruktivt syn på klimaproblematikken: De teknologiske løsninger, der kan gøre en forskel. De nye vaner hos os alle, der kan mindske vores CO2-udslip. Det politiske arbejde, der gøres nationalt og globalt for at bremse klimaforandringerne. Kort sagt: Vi fokuserer på løsninger.

Opbygning

Årets udgave af Børnenes Klimamøde og undervisningsmaterialerne, der hører til, er en ægte tretrins-raket, hvor eleverne først bliver præsenterer for ny viden, som de skal arbejde med. Dernæst skal de arbejde med deres egne løsninger ud fra den viden, de har tilegnet sig, og til sidst samler vi alle elevernes løsninger til finalen på Børnenes Klimamøde.

I Modul 1 bliver eleverne klædt på til at forstå, hvad klima og klimaforandringer er, og hvordan de påvirker vores klode – og hvilke problemer klimaforandringerne kan skabe.

Modul 2 fokuserer på klimaløsninger og med udgangspunkt i den viden, som eleverne har fra modul 1, bliver de præsenteret for løsninger, der faktisk gør en forskel - både i forhold til at håndtere de klimaforandringer, der sker, og mindske deres omfang.

I Modul 3 skal eleverne arbejde med deres egne løsninger i en samskabelsesproces med udgangspunkt i viden og indsigt fra modul 1 og 2. Du vil som lærer blive guidet igennem dette modul, der bygger på en række øvelser og metoder til at få og udvikle ideer Det er her, eleverne skal bygge selv og også lave en præsentationsvideo af deres løsning.

Modulerne er altså bygget op således, at eleverne for hvert nyt trin i forløbet arbejder med den viden, de har tilegnet sig, og bygger ovenpå. Den nye viden, de tilegner sig på Modul 1, bruger de igen på Modul 2, hvor de får lagt endnu et lag af viden og indsigt ovenpå. Det samme gør sig gældende fra Modul 2 til Modul 3

Formål

Gennem videomateriale samt et akttivt tilrettelagt QR-løb, tilegner eleverne sig viden om klima, klimaforandringer og klimaløsninger. Gennem opgaveløsning hjælpes de til at reflektere over denne nye viden, og i løbet af modulerne guides de til at bruge den tilegnede viden til at tænke nyt. 

Samtidig arbejdes der aktivt med samarbejde om idéudvikling og produktion i grupper.

Nøgleordene for forløbet er: Klima og miljø, Bæredygtighed, Innovation, Idéudvikling og Samskabelse.