Gratis

Klip en salme

Beskrivelse

Vi har hyret forfatter Mette Hegnhøj til at komme og lave 5 dage med workshops med børn i 4.-6. klasse i uge 5 i februar 2022. Hvert deltagende elev vil møde forfatteren to dage: En dag med workshop og en dag med fælles fernisering.

Ved workshoppen vil Mette Hegnhøj inspirere eleverne til selv at producere lyrik og salmer ved at klippe ud af gamle salme- og børnebøger. Vi har valgt Mette Hegnhøj, da hun har "skrevet" bogen ”Mig Mona altid i Træsko (Røde)” er konstrueret netop ved at klippe bogstaver ud af gamle bøger for at danne en ny.

Mette Hegnhøjs bøger bevæger sig i et landskab mellem billedkunst og lyrik, hvilket vi tænker er inspirerende for børn at opleve – at litteratur er mere end ord på papir, at det sansende og kunstneriske kan smelte ind i det skrevne univers.

Hele forløbet afsluttes med en stor fernisering/koncert hvor de nyskabte salmer fremsiges eller synges og udstilles som kunstværker.

Det er vores håb, at børnene i mødet med en ægte levende forfatter, der selv er entusiastisk omkring sin kærlighed for ord og bøger vil blive nysgerrige på hvad litteraturen har at tilbyde dem som fortolknings- og udtryksmåde i deres verden.

Aktiviteter

Det er vigtig, at skolen kan mødelægge et lokale!

Formål

Eleverne vil få et kendskab til salmens om genre, og hvordan de selv kan udforske det felt den udfoldes indenfor. Der lægges op til at arbejde med intertekstualitet, genrekendskab og semantik på en legende måde. Det at arbejdet med ord bliver en taktil og sansende oplevelse, håber vi også vil give børnene mod på at eksperimentere mere med sproget selv.

Børnene vil få værktøjer med til lære selv at skabe små værker selv, som både kan fungere som litteratur/lyrik og som er visuelt udtryk.

Tilmelding

Brug tilmeldingsformular på https://skolekirkesamarbejdet.dk/tilmelding

Tilmeldingsfrist
01.10.2021