Landskabsdannelse og sandflugt

Beskrivelse

Vi tager en tur i området, hvor vi taler om landskabets dannelse fra istid til nu. Vi kigger blandt andet på jordbundsprofiler, spor fra istiden og forskellige kulturminder i landskabet. Turens indhold vil blive tilpasset elevernes niveau.  

Formål

At eleverne stifter bekendtskab med landskabets dannelse og sandflugtens betydning for området.

Sted
Naturstyrelsen Thy
Søholtvej 6
7700 Thisted

Aftales med naturvejleder.