Gratis

Livstræer

Beskrivelse

Vi tager en tur i skoven, hvor vi taler om skovens biologi og historie. Hvornår blev jorden tilplantet, hvordan er jordbunden, hvilke træarter vokser her nu, hvilket skovbillede ønsker vi i fremtiden, og hvilken betydning har træerne for biodiversitet? Til sidst udpeger vi i fællesskab livstræer. Udpegning af et træ til livstræ betyder at træet fredes. Det får således lov til at blive ståede til naturligt forfald.

Aktiviteter

Eleverne kommer med en tur ud i naturen, hvor de lærer om skoven og er med til at udpege livstræer.

Formål

Eleverne stifter bekendtskab med at udpege livstræer i de danske statsskove og giver dermed en hjælpende hånd til naturen.

Sted
Naturstyrelsen Thy
Søholtvej 6
7700 Thisted

Naturstyrelsen Thys arealer. Lokaliteten bestemmes sammen med naturvejlederen.