Matematik i skoven

Beskrivelse

Matematik behøver ikke være kedeligt, især ikke hvis der foregår i skoven. Vi prøver formler og metoder af i skoven. Vi laver vores egen målepind af naturens materialer, som vi bruger til at måle træhøjder, tømmerstakke og størrelsesforhold på kort, og vi regner planteantal ud på en hektar. Vi anvender matematik til praktiske opgaver i skoven.

Aktiviteter

Elevene kommer ud og laver matematik i praksis ved at anvende formler og metoder. De vil bl.a. komme til at måle træets højde og diameter samt udregne kubikmeter træ i stakkene langs vejen. Hvorfor skal man lære at regne? Hvor mange kubikmeter træ ligger i stakken? Hvilke træer er højest?

Forberedelse

Arbejd hjemmefra med metoder og formler til bl.a. måleenheder, diameter, areal, volumen.

Formål

Eleverne stifter bekendskab med anvendelse af formler og metoder i praksis.

Sted
Naturstyrelsen Thy
Søholtvej 6
7700 Thisted

Naturstyrelsen Thys arealer. Lokaliteten bestemmes sammen med naturvejlederen.