NTV Østerild

Beskrivelse

Vi tager en tur ved Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild (NTV Østerild) og oplever det på egen krop. Naturvejlederen vil fortælle om, hvordan det hele startede som en politisk beslutning og om arbejdet med at etablere testcentret, herunder skovrydningen, demonstrationerne, naturgenopretningen og meget mere. Ligeledes kommer vi efter ønske ind på det tekniske i vindmøllerne. Hvorfor er vingerne formet som de er, hvor hurtigt bevæger vingespidsen sig og hvor meget strøm kan en mølle producere?

Vi kommer også til at tale om konsekvenserne for naturen - har naturen vundet eller tabt? Hvad er de forskellige syn på testentret? Testcentret er et rigtigt godt sted af lære om nogle af de dilemmaer, der er aktuelle i dansk naturforvaltning.

 

 

 

 

Formål

At eleverne stifter bekendtskab med NTV Østerild. Både med hensyn til den politiske beslutning, historien om implementeringen, naturgenopretningen og vindmøllerne. 

Sted
Naturstyrelsen Thy
Søholtvej 6
7700 Thisted

NTV Østerild