Gratis

OCR-koncepter - edutainment

Beskrivelse

Hvad betyder OCR?

OCR står for: Obstacle Course Racing.

Oversat til hverdags dansk: en blanding af forhindringsbaneløb, som man kender det fra Forsvaret, og adventure race fra sportsverden.

Hvad har det med Natur- og friluftsvejledningens ideologi og koncept, at gøre...

I OCR koncept tilfører vi: Adventure teambuilding og Naturformidling/ naturopgaver - så, naturen bliver en intergreret del af friluftsaktiviteten. Altså: edutainment. (education+entertainment)

Det kan fx være: naturspørgsmål og/ eller opgaver - før man må fortsætte.

Det kan være naturpleje fx. fælde nogle selvsående træer i parkhaven, som senere kan bruges til tømmerflåde rafter.

Det kan være spise myrer, tænde bål på primitiv måde etc – så, naturen ikke bare blive en kulisse – men, naturindsigt- og forståelse, og naturhåndværksfærdigheder.

Men, det vil også have værdier af fysisk sportslige aktivitet.

Du/ I er meget velkomne med aktivitets ideer til konceptet.

Grej og erfaring:

Vi har det meste af grejet, og har noget økonomi til videreudvikling af dette koncept.

Vi har de fornødende kompetencer, erfaring og certifikater og lign. – der er påkrævet hertil - så I bliver ikke sat i ukomfortable- og uforsvarlige situationer, når vi sammen afvikler aktiviteten.

Aktiviteter

OCR konceptet bliver skræddersyet efter jeres ønsker og behov, og hvad vi har af muligheder, samt formålssætning, sikkerhed og fokus på personlige succesoplevelser.

Aktiviteterne kan sammensættes efter målgrupperne, grej og faciliteter/ natur fokus – til den ønskede konceptsammensætning.

Aktiviteterne kan foregå i et aktivitetsmix; på land, til lands, og i luften – her er det ”kun” fantasien, sikkerheden, og evt økonomien, der sætter grænserne.

Hvordan vil friluftsaktiviteten foregå:

Overordnet set, er der et startsted og rute, hvor de aktuelle og forskellige opgaver er placeret, samt slutsted.

Teamet følges af en vejleder/ instruktør på banen/ turen. (ligesom i Forsvaret, når jeg havde soldater på handlebaner etc.)

Vejlederen viser banen, opgaverne og kravene til racet (krav, vilkår og kriterier)

Denne person er også support/ dommer og tidstager, samt vi har opstillet banen forinden og nedbryder til slut.

Her et oprids af div. friluftsaktiviteter, der kan indgå i arrangementet:

 • Bålaktiviteter/ shelterplads og bålhytte
 • Rebklatring i træ eller lign. til fx klokke
 • Tovbro over vand eller grøft
 • ”Mohoawk bane” (low robe bane med evt. opgaver.
 • Svinge sig over vand/ grøft – enten med tov eller ”sving system” eller ”stang spring” etc
 • Balanceplanke over vand/ grøft
 • Bære ”Maren” eller ”Mary” (træstolpe) igennem forhindringer, og ”over og under” (a la’ MTH Ligahåndbold i 2017)
 • Flydebroen: løb ud til opgave og tilbage ELLER hoppe i vandet med fx med ”Mary”, som skal vades ind på land igen etc
 • Spise myrer, melorme etc - eller andet grænseoverskridende – men, med et naturformidlende perspektiv
 • kontakt til obejkt fx en klokke med ”menneske pyramide”/ fælles hjælp
 • Bueskydning: ramme objekt før videre forløb – evt. med strafferunde (”belønningstur”/ ”gave”!)
 • Kano: runde flydebroen eller objekt 
 • ”Æde dolk”: hente objekt i faunaboks, hvor vores håndtamme snog ligger i.
 • Balancer på genstand – fx én af de blå tømmerflådetønder eller alle i temaet skal stå op i en kano i fx 10-20 sek.!
 • ”Dyst med dyrerne”: trække kilo på vægtmåleren
 • Truck dækkene”: trække truckdækkene rundt om fx egetræet eller p-plads etc (ligesom MTH Ligahåndbold i 2019)
 • ”Bind en råbåndsknob med tovværk” (der er en model til hjælp)
 • Kunst: fx landart (stable sten til bestemt opgave) eller andet? evt. samspil med SMK Thy
 • ”Fæld et træ”: med økser, fæld et lille vildskudstræ, som efterfølgende kan bruges til raft ifm. tømmerflådebyg- og sejlads
 • krybe-kravle aktiviteter - fx: kravl under stor presenning etc
 • Div. samarbejdsaktiviteter:
  • ”Balanceplade”: plade med flaske på midten og 4 liner i hjørnerne, og denne skal hejses uden, at flasken falder af
  • ”Minefelt”
  • ”Fokusbold”
  • ”Røret”
  • Blinde aktivitet eller, hvor blindhed indgår?
  • ”Biltrækning”
  • ”Find 4 liter” (omhælde med 3 og 5 liters kar – til 4 liter)
  • etc..
Forberedelse

Det er altid godt, at forberede eleverne på, hvad dagens praktiske indhold er, og formålssætning for dagens aktivitet

Derudover kan I fx drøfte:

 • Hvad er et godt samarbejde...
 • Hvad skal der til, for - at der kan være et godt samarbejde...
 • Hvordan kan den enkelte bidrage til det gode samarbejde...
 • Hvad resultat vil I gerne opnå - hvad er jeres plan for udbyttet af arrangementet...
 • Hvad er socialdynamik og en god kammerat...
 • Hvad er god kommunkation/ sorber tale...
 • Hvad er tillid...
 • Hvad kan gøre dig ked af det...
 • etc

Der kan ydes forberedelsesstøtte inden aktivitetsforløbet, hvis dette skulle være aktuelt.

Vigtigt, at eleverne er godt påklædte efter årstiden og friluftsaktiviteten, og er mætte og veludhvilet, samt har tøj på, der må blive slidt og beskidt.

Foruden, at vi gerne vil have aktivitets ideer fra jer - så, er det vigtigt, at vi forinden får konceptet forventningsafstemt ift. jeres ønsker og behov, og ikke mindst målgruppen.

(Hvad hensyn skal der evt. tages? hvad fordre og "tænder" de deltagende bedst? - etc)

Efterbehandling

I kan efter arrangementet lave div. skriftlige og/ eller mundtlige opgaver - eller jeres erfaringer kan bruges ved anden situation og processer, hvor dette kan italesættelse.

Natur- og friluftsvejlederen vil MEGET gerne have en skriftlig tilbagemelding efter forløbet, som denne skal bruge ifm. sin årsrapport.

Dette er med til, at der fortsat forsøges, at kunne tilbydes "gratis" friluftsaktiviteter i fremtiden, hvis der kan dokumenteres behov og effekt ved disse friluftsaktiviteter.

Formål

Hvad kan dette koncept.

 • Gode naturoplevelser og natur kendskab- og indsigt, samt naturhåndværksfærdigheder - i et sportslig læringsrigtmiljø og militant værdikoncept
 • Mental sundhed og velvære
 • Socialisering og personlig udvikling – gennem interaktioner og relationer i et natur- og fysisk læringsmiljø
 • Motion og bevægelse/ fysisk sundhed: puls, kredsløb, brug af "ny opdagede" muskelgrupper, og fysisk- og psykisk styrkelse  (fx sener, balanceevne, smidighed etc)
 • "Prøve noget andet": De deltagende prøver noget nyt sammen, og på en involverende måde, hvor eleverne/ I voksne evt. forinden kan være med til, at udvikle aktiviteter og hermed konceptsammensætningen
 • Understøtte: De 17 verdensmål
 • Giv jer og os mulighed for synliggørelse og inovation i et tværfagligt samarbejde
Sted
Natur- og friluftsvejledningen
Fjordstræde 1
7760 Hurup Thy

OCR arrangementerne kan både forgå på Doverodde Købmandsgård eller i en af os udvalgt plantager i Thy.

Lad os drøfte mulighederne.

Undervisningsmateriale
Tilmelding

Skriv eller ring, så vi kan få skræddersyet det rette forløb til jer, så arrangenemtet bliver forventningsafstemt og formålssat efter jeres ønsker og behov

 

Tlf.nr. 21612421