Gratis

Opgaveløb i Baun Plantage

Beskrivelse

Tag børnene fra 0-5 klasse med ud i Baun Plantage og oplev forårsskoven. Vi har lavet 2 små opgaveløb med sjove aktiviteter med læring om dyr og planter, samt kulturminder- og historie i Baun Plantage. Eleverne kan gennemføres af skolerne på egen hånd, og vil være tilgængelige indtil sommerferien. For at udvikle forløbe yderligere vil vi gerne høre om jeres brug af opgaveløbene. Skriv gerne til Astrid på maabo@nst.dk med ris og ros.

Aktiviteter

Eleverne skal i små grupper gennemføre et let orienteringsløb, hvor de ved hver post skal løse forskellige opgaver inden for fagene natur og teknik, historie, matematik og dansk. Der er lavet to ruter.

Rute 1 henvender sig til elever fra 3-5. klasse. Eleverne skal i grupper af 2-3 elever med et kort gå igennem posterne, og løse opgaverne undervejs.

Rute 2 henvender sig til elever fra 0. til 2. klasse. Det er tanken at klassen kan gå samlet rundt på ruten og løse opgaver undervejs i par. De store børn kan evt. selv læse posterne. Posterne er placeret tæt, så eleverne vil kunne overskue forløbet.

Formål

Aktiviteterne har til formål at hjælpe børn at kende flere navne på dyr og planter, deres levesteder og livsbetingelser, samt lidt om kulturminderne in Baun Plantage. Opgaverne vil også træne elevernes læse- og sproglige kompetencer, og de vil skulle udføre lette matematik opgaver, de store børn vil høre om sagn fra området og lidt om bunkere fra 2. verdenskrig. Aktiviteterne har også til formål at bygge et aktiv forhold til naturen, så eleverne bliver opmærksomme på at passe på den.

Sted
Baun Plantage
7700 Skinnerup

Med bil/bus fra Thisted: ved rundkørslen Aalborgvej/Hanstholmvej, følg Hanstholmvej mod vest. Tag den første afkørsel på venstre hånd. Derefter fortsæt lige ud af Klitmøllervej og drej til venstre på grusvejen ved skiltet     "Baun Plantage".

Start sted for begge opgaveløb er lejrpladsen. Lærerne kan læse mere om Baun Plantages lejreplads samt finde et kort over området via dette link fra Ud i Naturen: https://udinaturen.dk/shelter/2130

Undervisningsmateriale

Opgaveløb i Baun Plantage Rute 1 - Beskrivelse

Opgaveløb i Baun Plantage Rute 1 - Kort

Opgaveløb i Baun Plantage Rute 2 - Beskrivelse

Opgaveløb i Baun Plantage Rute 2 - Kort