Sandflugt

Beskrivelse

Vi tager ud til kysten, hvor vi måler vind og taler om sandfygning og om tidligere tiders sandflugt, og hvad det har betydet for området. Derefter prøver vi kræfter med forskellige tiltag for at stoppe sandflugten.

Formål

At eleverne får en forståelse for sandflugt, samt hvad dettes betydning for området har været, og hvad vi mennesker har gjort for at stoppe det igen. 

Sted
Naturstyrelsen Thy
Søholtvej 6
7700 Thisted

Omkring Klitmøller.