Gratis

SANSEKASSER I LYD

Beskrivelse

I huskunstnerforløbet ’Lydsomme sansekasser’ rækker projektet Hanstholm Sound Space med kunstnerduoen LYD PORT som kernefigurer helt ud til skolebørn i lokalområdet. Eleverne inddrages i arbejdet med at betragte det kunstige i relation til det naturlige, materialiseret gennem de lyde og ting, der findes på stranden og i naturen omkring skolen.

Sammen med børnene arbejder LYD PORT med lydoptagelser og genbrugs- og naturmaterialer, der indsamles i fællesskab. Eleverne bygger deres eget sanseunivers i en skotøjsæsker og komponerer et sounddesign ud fra deres egne lydoptagelser.

Sanseuniverset bygges op af de ting, som de har fundet i naturen, alt fra mos og bark til plastik og glas-sten. Der er et kighul i kassen og små LED lys-lygter oplyser sanseuniverset inde i kassen. Efterfølgende arbejder eleverne med at skabe et soundscape til deres univers, ud fra lydoptagelser de har lavet på deres telefoner. Lyden redigeres og manipuleres i et online musikprogram.

Deres sanseunivers bliver, når ugen er omme, udstillet på Fyret, hvor forældre og andre klasser kan gå på opdagelse i de forskellige sansekasser og deres soundscapes.

Hvorfor lyd?

Projektet har til formål, at børnene skaber deres eget kunstværk, hvor billede og lyd sammensmelter til ét univers. Børnene arbejder med naturmaterialer, og med hvordan de kan iscenesætte disse, så de ses på en helt ny måde. Der tales om hvad naturmaterialer er, og der ses på forskellene og lighederne på syntetiske materialer som plastik og organiske materialer som mos. LYD PORT introducerer børnene for lydkunst og field recordings, hvor der arbejdes med forskellige måder at lytte på, og hvor børnene efterfølgende kan omsætte deres lydoptagelser til egne kompositioner.

I mødet med LYD PORT får eleverne lov til at fordybe sig i en kunstart med afsæt i virkeligheden omkring dem. De får et samtalerum, hvor alt kan vendes, og et laboratorium, hvor eksperimentet vægtes højere end produktet. Huskunstnerforløbet er baseret på proces og forsøg, og den afsluttende udstilling er ikke målet med forløbet men blot en mulighed for at invitere familie, venner og interesserede ind i det tanke- og lydlaboratorium som børnene befinder sig i under forløbet.

Se mere her: https://www.lydport.dk/workshops  

Aktiviteter

Tidsplan: 1 uge m. to kunstnere (timefordelingen aftales mellem huskunstnerne og den enkelte skole)

Mandag:

 • Introduktion (eksempler fra LYD PORTs arbejde med Vejr Træk i Hanstholm, lyd-gætteleg, natur vs. syntetisk billede-gætteleg, beskriv genstande)
 • Indsamling af materialer og lyde ved skolen

Tirsdag:

 • ndsamling af materialer og lyde ved stranden
 • Organisering af materialer og lyde
 • Bygge

Onsdag:

 • Bygge
   

Torsdag:

 • Bygge
 • Lydredigering

Fredag:

 • Lydredigering og upload til playliste
 • Afslutning og fernisering
Forberedelse

Ansvarsfordeling før, under og efter forløbet:

 • Det Nordatlantiske Fyr fungerer som koordineringsenhed mellem huskunstner og lokale skoler.
 • De deltagende skoler er ansvarlige for at planlægge skemaet, så forløbet passer ind i læreplanen for de deltagende elever og faglærernes tilrettelæggelse af undervisning i den pågældende periode. Skolerne leverer rammen for forløbet samt faglærere til at bistå huskunstneren. Skolerne forpligter sig på at aflevere en kort evaluering samt at afholde et evalueringsmøde med huskunstnerne.
 • LYD PORT planlægger forløbet som i god tid formidles til faglærere og skoleledelse for at forløbet skal gå bedst muligt i tråd med elevernes øvrige undervisning. LYD PORT er ansvarlig for at tilrettelægge forløbet, så det giver mening for den deltagende alders gruppe. Huskunstneren medbringer det nødvendige udstyr og de aftalte materialer og er ansvarlig for undervisningsdelen af forløbet.
Efterbehandling

Huskunstnerne kuraterer en afsluttende udstilling af børnenes værker på Fyret. Alle parter forpligter sig på at deltage i en evalueringssamtale ude på skolerne. 

Formål

Kulturinstitutionens mål med huskunstnerforløbet:

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm ønsker at give børn og unge i Thy en række inspirerende og anderledes møder med professionelle kunstnere. Fyret samarbejder med skolerne om at udfordre børnenes oplevelse og vise dem nye veje for tænkning, for skabelse og for arbejdet med den verden, der ligger udenfor deres lokale skoleport.

De deltagende børns forventede udbytte af huskunstnerforløbet:

Eleverne i de deltagende skoleklasser får mulighed for at arbejde med en anden side af musik end den form, de traditionelt præsenteres for gennem et skoleliv. Samtidig er det materiale som bearbejdes baseret på børnenes egne indsamlinger fra naturen, og dermed tager skabelsesprocessen udgangspunkt i børnenes egne erfaringer og sansninger. Forløbet skal bringe børnene tættere på at forstå, hvordan man kan arbejde kunstnerisk med reallyd, men det skal også give dem et anderledes møde med deres omgivelser og den natur, de dagligt er i berøring med. 

Sted
Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm
Tårnvej 7
7730 Hanstholm

Forløbet foregår primært på skolen

Undervisningsmateriale

Eventuelt undervisningsmateriale udsendes til de tilmeldte klasser.

Tilmelding

Tilmelding efter først-til-mølle-princippet.

Skriv til Marie Louise Klitgaard 

Tlf.nr. 92727730
Tilmeldingsfrist
01.09.2020