Skolestyrken

Skoletrivsel

Beskrivelse

Et skoletrivselsprogram til hele skolen

Skolestyrken er et skoletrivselsprogram, der tilbyder skoler én samlet indsats til arbejdet med at fremme skoletrivsel og forebygge mobning fra 0. til 10. klasse.
Med Skolestyrken får I et omfattende, grundigt og effektivt trivselsprogram, der går på tværs af alle klasser og hele personalegruppen.

Skolestyrken tager udgangspunkt i jeres skoles behov, ressourcer og nuværende trivselsarbejde. Og programmet hjælper jer med at afklare, hvad I selv ønsker at arbejde med for at fremme trivsel og forebygge og håndtere mobning. Et Skolestyrken-forløb inkluderer bl.a. en fælles opstart for hele personalegruppen, tre uddannelsesdage for udvalgte dele af personalegruppen, proces med elevrådet og adgang til en lang række værktøjer og materialer.

Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet står bag Skolestyrken.

Formål

Skolestyrkens arbejde med skoletrivsel og mobning bygger på tre dele:

  • Trivselsfremme
  • Forebyggelse af mobning
  • Håndtering af mobning

De tre supplerer hinanden og er alle afgørende for arbejdet med at styrke fællesskaberne på skolen. 

Tilmelding
Tilmelding
Tlf.nr. 3618 0165