Skovhugger for en dag

Beskrivelse

Udstyret med bl.a. bøjlesav, økse og hjelm hjælper vi skovløberen med at tynde ud i skoven. Derudover artbestemmer vi træerne og måler højden på træerne før og efter, at de er blevet fældet. Vi snakker desuden om skovens oprindelige trærter, og om de træer, som er kommet til ved menneskets hjælp. Er de lige egnede til de danske skove?

Aktiviteter

Eleverne kommer med en skovløber ud i skoven og får prøvet krafter af med at fælde mindre træer. Af sikkerhedsmæssig grunde bliver børnene udstyret med hjelme. Eleverne får lov til at arbejde med bøjlesav og økse. De guides til at anvende disse forsvarligt. Skovløberen er den eneste med motorsav. Hvorfor dyrker og plejer vi skoven? Hvem bor i skoven, som vi skal passe på? Hvorfor fælder man kun nogle træer?

Forberedelse

Tal om træarter, hvilke arter der mon er danske og om det at have et erhverv.

Formål

Eleverne stifter bekendtskab med arbejdet i skoven, og hvordan Naturstyrelsen plejer og drifter arealerne.

Sted
Naturstyrelsen Thy
Søholtvej 6
7700 Thisted

Naturstyrelsen Thys arealer. Lokaliteten bestemmes sammen med naturvejlederen.

Undervisningsmateriale