Smarte rettigheder

Beskrivelse

Kreativt og fysisk aktivt forløb om børns rettigheder.

Vi tager mange rettigheder for givet i Danmark, også når det gælder børns rettigheder, Dette forløb giver jeres elever et indblik i de rettigheder de har gennem Børnerettighedskonventionen, men også hvordan disse rettigheder er under pres andre steder i verden. 

Forløbet hjælper eleverne til at reflekterer over hvordan det står til rettigheder både i deres egen og en global børne kontekst.

Formål

Forløbet skal gøre eleverne klogere på Børnerettighedskonventionen på forskellige måder.

  • Arbejde med online undervisningsmateriale (1-5 lektioner) Elevernes viden om børns rettigheder i en global og lokal kontekst bliver løftet gennem arbejde med virkelige cases, film og dialog i klassen.
  • Besøg af global gæstelærer (2 lektioner) Klassen får besøg af en gæstelærer med fod i fx Indien, Ghana eller Mexico, som fortæller om, hvordan det er at vokse op i dette land, og hvordan det står til med børns rettigheder her.
  • Orienteringsløb med smartphones og konkurrence (3-4 lektioner) Eleverne skal i grupper løse opgaver i lokalområdet ved hjælp af smartphones, apps og QR-koder. Undervejs skal de lave kreative fotografiske fortolkninger af udvalgte børnerettigheder. Billederne indgår efterfølgende i en konkurrence.

 

Sted
MUNDU – center for global dannelse
Klosterport 4T, 3.sal
8000 Aarhus C

Forløbet foregår på jeres skole, og orienteringsløbet foregår i lokalområdet.

Undervisningsmateriale

Webstedet smarterettigheder.dk fører eleverne ind i FN’s konvention om barnets rettigheder. Her finder eleverne cases fra fattige lande, små film og letlæste artikler om Børns rettigheder inddelt i temaer.

Tilmelding