Gratis

Sociale medier

Beskrivelse

Bliv klogere på shitstorm, juridiske faldgruber set fra en virksomhed

Forløbet indledes med et kort oplæg om sociale medier set fra en virksomheds synsvinkel, og derefter skal eleverne med udgangspunkt i aktuelle cases arbejde med reelle udfordringer, som en virksomhed kan opleve med de sociale medier.

Det at arbejde med en reel udfordring gør, at eleverne oplever en aktualitet i emnet. En aktualitet, som både forud for og efterfølgende kan perspektiveres til den øvrige undervisning.

Sociale medier er et kortere forløb, hvor der sættes fokus på de udfordringer virksomheder hele tiden står over for. Nye sociale medier kommer til og andre forsvinder i et hastigt tempo.

Forløbet kan f.eks. omhandle emner som:

Hvad kendetegner de enkelte sociale medier?

Hvordan kan virksomheden gå ”viralt”?

Hvilke juridiske faldgruber er der?

Hvad er en ”shitstorm”, og hvordan kan en virksomhed håndtere en ”shitstorm”?

Forløbet kan have forbindelse med mange forskellige grundskolefag. Det kan være kommunikationsmodeller i dansk, mere innovative arbejdsmetoder samt medvirke til at innovativ tænkning naturligt indarbejdes i elevernes måde at arbejde på.

Formål

Formålet er at give eleverne en forståelse af de forskellige sociale mediers karakteristika og med udgangspunkt heri diskutere, hvordan en virksomhed kan håndtere en ”shitstorm”.

Der vil blive taget udgangspunkt i aktuelle cases, og gennem gameification får eleverne indblik i konkrete problemstillinger, som en virksomhed kan opleve, og som vedrører unge. Vi forventer, at ”shitstorm-spillet” og elevernes arbejde med det kan lægge op til diskussioner og idéer, som kan få dem til at forholde sig til sociale mediers betydning for også dem selv. Eleverne bliver præsenteret for en sjov og anderledes undervisning, hvor der sættes skub i de kreative tanker og gode idéer.

I forløbet arbejdes der således på tværs af den traditionelle faglighed og de deltagende elevers kompetencer bringes i spil på kreativ vis gennem gameification. Eleverne tvinges til at forholde sig aktivt til udfordringen.

Sted
Thisted Handelsgymnasium
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Undervisningsmateriale

Thisted Handelsgymnasium sørger for materialer