Gratis

Styrk de unges kreativitet

Beskrivelse

Tilbud om tværfaglig temadag til musik, dansk og engelsk
Temadag om sangskrivning, sprog og kreativitet.

For 7. - 10. klasse
________________________________________________________________________________
Styrk de unges kreativitet

 “Styrk de unges kreativitet” er et helt nyt tilbud til skoler i hele Region Nordjylland. En sangskriver/musiker kommer ud på jeres skole og underviser eleverne i deres faste rammer.
 
Der vil være fokus på, at motivere de unge til at være skabende og kreative, samtidig med at vi arbejder med grundlæggende musik/sangskrivning, principper/el. teori, kultur og det at skabe sit eget lille værk. Dagen tager udgangspunkt i en sangskrivningsproces der giver mulighed for fordybelse, refleksion og samarbejde.

Styrk de unges kreativitet er en faglig temadag, hvor klasserne lærer om musik, samt det danske- og engelske sprog. De skal bl.a. lære om synonymer, metaforer, flow-writing, rim og tekstlige virkemidler, akkorder, melodier osv.. Vi har tilrettelagt et forløb, hvor dagen sammensættes, så vi rammer ind under folkeskolens læringsmål, og sammensætter samtidigt en sjov, lærerig og meningsfuld dag - både for jer og eleverne.

Aktiviteter

Temadagen varer i alt 5 timer fra kl. 09:00-14:00 og har denne opbygning (vi retter til ved behov):

09.00 Intim koncert: Vi starter dagen med en kort koncert  sangskriver/underviser.
09.30 Oplæg om sangskrivning: Vi holder et oplæg om sangskrivning. Her kommer vi ind på synonymer, metaforer og rim og vi fortæller generelt om, hvordan man kan kickstarte sin egen kreativitet gennem fx. flow-writing, motiver og andre relevante teknikker og midler.
10.30 Øvelse:  Efter oplægget får eleverne små opgaver som de skal løse ud fra de teknikker/midler de har hørt om i oplægget.
Middagspause:  
12.00 Gruppearbejde: Efter frokostpausen skriver eleverne deres numre.
13.30 Opsamling: Vi opsummerer dagen med hinanden - og eventuelt spiller noget af musikken for hinanden.

Forberedelse

Der er ikke behov for særlig forberedelse, vi varetager alt undervisningen med eleverne, så inderviser ville bare skulle supplere. Der vil dog være lidt praktisk koordinering/planlæning af besøget i samarbejde med vores undervisere.

Formål

Formålet med dagen er at give unge mulighed for at være kreative og arbejde med musik og sprog i en skabende process. Dagen giver både eleverne kompetencer i Musik og sprog.

Sted
Play Collective
Rådhus Alle 98,
9900 Frederikshavn
Tilmelding

Ved interesse eller spørgsmål kontakt da underviser Freja Würst og Aske Stubkjær (se kontaktinfo)

Ved tilmeling oplyses:
- Antal elever
- Antal lære til stede
- Er der mulighed for eleverne kan arbejde på computer?
- Er der adgang til instrumenter?
- Er der særlige ting vores undervisere skal vide?
- Må vi tage billeder&video på dagen?

 

Tlf.nr. 28 71 64 01