Gratis

Syng med de bedste

Beskrivelse

Et 6 ugers forløb for børn i 1.-2. klasser.

3 besøg af sang-konsulent.

2 uger hvor klassen/holdet og læreren selv arbejder videre med forløbet.

En afsluttende gang, hvor Sang-konsulenten hjælper læreren og sørger for at børnene optræder og synger sammen med de ældre på lokalt plejecenter.

Læreren/pædagogen modtager vejledning og introduktion i korsang for børn og lære gode og brugbare øvelser og metoder, der let kan bruges fremadrettet i musiktimerne.
Mange af lege og øvelser vil også kunne bruges i andre fag, som gode energizer, til at øge trivsel i klassen og styrke samarbejde og relationer mellem børnene.

Formål

Formål med forløbet:

 • Sang og musik er naturlige udtryksformer, der skaber glæde, energi og fællesskab for alle børn, og som tilmed har dokumenteret positive sideeffekter på en lang række områder fra indlærings- og koncentrationsevne til sociale kompetencer. Sang, og det at synge, knytter bånd mellem børn og voksne og bygger bro mellem generationer. At synge sammen åbner for oplevelser, refleksion, samhørighed og kulturel forståelse i forhold til traditioner, højtider, historie og fælles oplevelser.
  Der er kort sagt et helt hav af gode grunde til at give børn masser af sang med i bagagen.
  Det er Thy Sangskoles vision at bidrage væsentligt til glade, kreative børneliv, og i dette projekt, gennem sangen skabe en bro og et fællesskab med en ældre generation.
   
 • Et overordnet mål med Syng med de bedste er at skabe en større trivsel gennem sang.
  Når vi synger sammen, udskiller vi endorfiner, der knytter os tættere sammen, derfor er det også bevist at på skoler, hvor man synger sammen, er der færre tilfælde af mobning end andre skoler uden sang.
  Sangen skal biddrage til en kreativ og glad hverdag for de medvirkende børn.
  For de ældre kan projektet være med til at modvirke den ensomhed, de har følt under corona og forbedre den mentale sundhed. Kort sagt at få en rigtig god og glad oplevelse.
 • Som en sidegevinst vil klassens lærer/pædagog på skolen blive fagligt opgraderet i forløbet, med nye sange og metoder til indlæring af sange.
 • Åbent skole; inddrage og skabe relation mellem skole og plejecenter.

Skolen får 3 besøg af en af en sangkonsulent, der indstuderer og synger sange sammen med børnene og deres lærer. De vil lære et repertoire af sange, som er gode til korsang for børn og som vil tage udgangspunkt i årstidens sange.
Det vil også være sange som de ældre på plejecenteret kender og har sunget i løbet af deres liv.
Samtidig skal de lære nyere sange, for at de ældre kan få en større forståelse for den musik børnene synger i dag. Forløbet understøtter Fælles Mål for folkeskolen.

Forløbet slutter med at børnene kommer på besøg på det nærmeste plejecenter for at synge for og med de ældre. En mini-koncert med de sange, som børnene har lært igennem forløbet.

Sted

Forløbet foregår lokalt på egen skole.

Tilmelding

Der er tilmelding efter "Først til mølle princip" 

Det vil sige at de to første skoler som tilmelder sig - vil få kurset/forløbet gratis.

Forløbet skal kunne afvikles indenfor perioden:

Jan-marts 2023

Tilmelding
Tlf.nr. 40777947
Tilmeldingsfrist
31.10.2022