Vinden i Østerild testcenter

Beskrivelse

Kom ud og hør vindmøllens sus. Kig op og oplev rotorens giganiske vinger og vindmøllens svimlende højde.

Danmark er vindmøllernes land pga. havet og det flad land. Det blæser derfor meget. Vindemølleindustrien producerer støm uden at forbrænde fossilt brændstof. 

Med en vindmåler (anemometer) kan man undersøge, hvor meget det blæser forskellige steder. Den viser vindstyrken ved at dreje rundt. Jo hurtigere den drejer, desto mere blæser det, dér hvor den måler. Tæl hvor mange gange den drejer rundt på et minut. Vindstyrken måles forskellige steder f.eks. inde i skoven, i det åbne, under et træ mv.

Aktiviteter

Eleverne kommer ud og oplever Danmarks største vindmøller. Vindstyrken måles ved hjælp af vindmålere på forskellige steder, for at se påvirkning fra omkringliggende træer og bakker. Hvorfor anvende vindmølle? Hvordan fremstiller vingerne strøm? Hvorfra kommer vinden?

Forberedelse

Arbejd hjemmefra med Beauforts Vindstyrke tabel og snak lidt om de fire verdenshjørner.

Formål

Eleverne stifter bekendskab med vind og vejr i forbindelse med vindmøllerne i Østerild testcenter.

Sted
Naturstyrelsen Thy
Søholtvej 6
7700 Thisted

Østerild Testcenter for Vindmøller. Lokaliteten bestemmes sammen med naturvejlederen.