Vores Klassefællesskab

Beskrivelse

Elevworkshop om klassefællesskaber og mobning i skolen

Sæt fællesskabet på skoleskemaet. I workshoppen zoomer vi ind på, hvad elever og de voksne kan gøre for at forebygge mobning og fremme trivsel i en klasse gennem trygge og positive fællesskaber.

Workshoppen består af samarbejdsøvelser, refleksionsøvelser og dialog om trygge og utrygge fællesskaber, mobning og rettigheder. Eleverne bliver præsenterede for det fællesskabsorienterede mobbesyn, og med udgangspunkt i cases fra BørneTelefonen arbejder eleverne aktivt med tematikker som grænser, hårdt sprog, misforståelser, venner og klassekammerater, og hvad der kendetegner et godt klassefællesskab.

Formål

Formålet med workshoppen er at igangsætte refleksioner og aktiviteter, der skærper elevernes fokus på og handlemuligheder i forhold til at styrke trivslen og fremme positive og trygge fællesskaber i klassen og på skolen.

Du kan sammen med din klasse fortsætte de gode samtaler efter Børn Vilkårs besøg. Efter besøget modtager du et opfølgende undervisningsmateriale.

Tilmelding

Bliv medlem af Børns Vilkår og få fordelagtige priser MELD JER IND HER.

Vi er klar til at besvare spørgsmål omkring vores oplæg og workshops.

Tilmelding
Tlf.nr. 3618 0165