Vores Rettigheder

Beskrivelse

Elevworkshop, der styrker dine elevers viden om børn og unges rettigheder

Kun godt 4 ud af 10 elever i 6.-10. klasse mener, at de ved noget eller meget om deres rettigheder, og to ud af fem børn kan ikke komme i tanke om én eneste menneskerettighed. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Institut for Menneskerettigheder (2021).
”Vores rettigheder” stiller skarpt på børn og unges rettigheder med henblik på at styrke elevernes viden og handlemuligheder i forhold til udvalgte artikler i FN’s Børnekonvention.

Gennem cases fra BørneTelefonen, film, dialog og gruppeaktiviteter arbejder eleverne med, hvordan børn og unge kan bruge deres rettigheder i konkrete situationer, og hvad børn og unge kan gøre for, at de selv og andre får respekteret deres rettigheder.

Formål

Du får adgang til et opfølgende undervisningsmateriale med konkrete aktiviteter, der bygger videre på aktiviteterne og det faglige indhold i besøget fra Børns Vilkår.
Workshop og undervisningsmateriale er udviklet med støtte fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og Københavns Kommune som en del af en indsats til forebyggelse af negativ social kontrol. For skoler, der ønsker at arbejde forebyggende med negativ social kontrol, er der i 2023 en række gratis workshops til rådighed, som tildeles efter først til mølleprincippet.

Tilmelding

Få fordelagtige priser som institutionsmedlem. 

MELD JER IND HER 

Tilmelding
Tlf.nr. 3618 0165