Hvad er RUM?

RUM er en portal, hvor alle tilbud til Dagtilbud, Grundskole og Ungdomsuddannelse i Thisted Kommune er samlet under ét tag. Her kan du som pædagog eller lærer vælge mellem alsidige forløb til din børnegruppe eller klasse.

RUM gør det enkelt at inkorporere kultur-, natur-, fritid- og erhvervsmæssige tilbud i hverdagen og undervisningen.

Derfor byggede vi RUM

I Thisted Kommune findes der rigtig mange tilbud, der er relevante for Dagtilbud, Grundskoler og Ungdomsuddannelser. For at gøre det nemmere for pædagoger og lærere at finde frem til nye forløb, tænkte vi, at vi ville skabe en portal, hvor alle tilbud er samlet under ét tag. På den måde kan pædagoger og lærere få et lettilgængeligt, opdateret overblik over de aktuelle tilbud. Derfor skabte vi - sammen med alle udbyderne - RUM.

Sådan er RUM bygget op 

På RUM er alle forløb delt op efter målgrupperne Dagtilbud, Grundskole og Ungdomsuddannelse. Derudover er forløbene inddelt efter emneområder og lærerplanstemaer/fag. Derfor er det nemt at søge efter et specifikt forløb, der kan opfylde nogle konkrete behov.

Sådan vælger du et forløb

1) Find et forløb i RUM

2) Book forløbet hos den pågældende institution - kontaktoplysningerne fremgår af forløbsbeskrivelsen