Inspiration til mere bevægelse i undervisning

børn der spiller basketball

05.10.2020

Selvom dagene bliver kortere og mørkere, så behøver det ikke betyde, at der er færre muligheder for bevægelse i en almindelige skoledag.

Ifølge forskere fra UC Syd har forskning over de seneste 10 år dokumenteret en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring (læs mere her: https://www.ucsyd.dk/forskning/fysisk-aktivitet-og-laering).

Der er en masse aktiviteter, der kan sættes i gang indenfor, udenfor, i timerne og i pauserne - men hvor skal man starte henne?

Heldigvis har SundSkole 2020 i Aabenraa Kommune samlet en masse inspirationsmaterialer til at indarbejde bevægelse i flere fagområder og i powerpauser/brainbreaks.

Materialerne er fra flere kommuner samt Dansk Skoleidræt, DGI og Aktivt rundt i Danmark.

Yderligere information
Link til SundSkole 2020