Kunst og kultur i dagtilbud sådan!

16.10.2020

Der findes en masse ideer og inspiration i dette hæfte fra Kulturministeriet.

I 2015 fik Kulturministeret lavet et Inspirationshæfte til at støtte dagtilbuds arbejde med at udvikle og sætte i gang kunst og kultur aktiviteter med landets mindste børn.

Hæftet har konkrete eksempler fra daginstitutioner i Danmark, Norge og Sverige.

Nogle eksempler involverer eksterne samarbejdspartnere (f.eks. kulturinstitutioner og professionelle kunstnere) og nogle var gennemført af daginstitutionens pædagoger. 

Inspirationshæftet slutter af med en række generelle opmærksomhedspunkter for daginstitutioner. Nogle af punkterne er nok genkendelige til mange ledere og pædagoger, men de kan alligevel bruges som en huskeliste, når der overvejes igangsætning af nye kunst og kultur aktiviteter. Der findes en dybere forklaring i hæftet af alle punkter på s. 17-18. 

 • Skab tydelige rammer for aktiviteterne
 • Giv plads til børnenes indfald og inspiration
 • Forbered jer (medarbejdere/ledere)
 • Find balancen mellem proces of resultat
 • Opbyg forventningsglæde
 • Skab fokus og intensitet
 • Sæt barren højt
 • Afklar om projektet er med eller uden professionelle kunstnere
 • Afklar jeres rolle i samarbejdet med professionelle kunstnere
 • Ledelsens fokus er afgørende for at løfte arbejdet med kunst og kultur
 • Den autentiske oplevelse og de kendte rammer
Yderligere information
Inspirationshæftet er 18 sider og kan downloades her