Kursus i global undervisning

Beskrivelse

Kursus i global undervisning er for dig, som vil have mere globalt indhold i undervisningen. Det skal inspirere dig til at have større opmærksomhed på globale temaer i de fag, som du underviser i, så du kan ruste dine elever til bedre at forstå og handle som globale medborgere i en global verden.

Vi lever i en globaliseret verden med store uligheder, som desværre stiger dagligt. Nød og fattigdom bliver skabt og fastholdt via strukturel ulighed på grund af den ulige verdenshandel og arbejdsdeling. En bæredygtig udvikling med større lighed for alle kan opnås ved, at vi lærer at foretage demokratiske og informerede valg.

Kurset er relevant for lærere på alle klassetrin, som ønsker inspiration til at inddrage den globale dimension i undervisningen.

NB. Deltagere vil få udleveret inspirationsmateriale på kursusdagen.

 

Kontakt
Susanne Pascal
+45 60 58 20 78
Materialer

Deltagere vil få udleveret inspirationsmateriale på kursusdagen.

Sted
MUNDU – center for global dannelse
Klosterport 4T, 4.sal
8000 Aarhus C

Vi aftaler lokationen sammen. Lærere fra flere skoler i et lokalområde kan deltage, og kurset vil blive afviklet på en af skolerne.

Tilmelding