Refleksion med Afsæt i Omsorgsgrebet

Omsorg

Beskrivelse

En workshop for medarbejdere i dagtilbud

Fælles faglig refleksion med udgangspunkt i børns reaktionsmønstre og behov for omsorg.
Vi arbejder ud fra en mentaliserende praksis, hvor det både handler om at forstå jeres egne og barnets reaktioner. Hvordan kan I som personalegruppe skærpe jeres faglige blik på barnets perspektiv og reaktioner? Og hvordan I kan styrke det faglige fællesskab og forståelse for gruppedynamik blandt både børn og voksne.

Med udgangspunkt i erfaringer fra jeres egen hverdag undersøger vi, hvordan I kan imødekomme små børns behov for omsorg, samtidig med at I er bevidste om, hvordan jeres egne følelser påvirker børnene.

Tilmelding
Tilmelding
Tlf.nr. 3618 0165