Trivsel i Skolen

Beskrivelse

Hvad kan I som lærere, pædagoger og andre fagpersoner gøre for at understøtte børn og unges fællesskaber i skolen?

Oplægget giver jer redskaber til at understøtte et trivselsarbejde, som forebygger mobning og styrker børns muligheder for at deltage i læringsfællesskaber. Undervejs inddrages jeres egne erfaringer og overvejelser.

 

Oplægget giver jer:

 

  • Viden om børns trivsel i fællesskaber
  • Viden om mobning – herunder også den digitale dimension
  • Øvelser, som knytter viden til jeres pædagogiske praksis
  • Erfaringsudveksling med kolleger
  • Ideer til handlemuligheder - både forebyggende og intervenerende

 

Ønsker I at oplægget i en særlig grad tilpasses jeres skolevirkelighed, sker det i dialog med jer. Prisen vil i så fald afhænge af omfanget af de tilføjelser og ændringer, der skal foretages i oplæggets indhold og form.

Kontakt
Børns Vilkår
Oplæg til fagpersoner
36180165
Tilmelding
Tilmelding
Tlf.nr. 36180165