Mødet med det vi kender

02.11.2017

I foråret eller efteråret 2018 er det muligt at få et workshopforløb ud til din udskolingsklasse eller ungdomsuddannelseshold med huskunstner Naja Lee Jensen.

I en samtid hvor digitaliseringens 2-dimensionelle virkelighed former de unges hverdag, vil performancekunstner Naja Lee Jensen invitere eleverne til et fysisk møde med deres omgivelser. Gennem en tre dages workshop bliver eleverne introduceret for, hvad det vil sige at arbejde med stedsspecifik kunst samt undersøge, hvordan de gennem det kunstneriske arbejde kan opleve deres omgivelser på nye måder. Målet er at give eleverne værktøjer til at forstå sig selv og den fysiske virkelighed, de er en del af.

Workshoppen Kropsligt møde med det vi kender vil bestå af fysiske øvelser, hvis fokus er at skærpe elevernes sansning af omverdenen. Derudover vil workshoppen indeholde en introduktion til stedsspecifik kunst, som kan skabe grobund for kulturel nysgerrighed hos de unge. Med én fod i teorien og én fod i den erfaringsbaserede læring ønsker kunstneren at skabe et kreativt rum, som er båret af inklusion og åbenhed.

For at give eleverne den bedst mulige workshop vil "Kropsligt møde med det vi kender" tage udgangspunkt i de deltagende skolers arkitektur, beliggenhed og historie. Hvert forløb vil være lavet stedsspecifikt til hver enkel skole.

 

Yderligere information
Huskunstnerforløbet er gratis for folkeskoler efter først til mølle princippet. For private skoler er der en egenbetaling på 2500 kr. pr. forløb. Workshopforløbet kan justeres i forhold til hver enkelt klasses tidsskema. For spørgsmål kontakt venligst Naja Lee Jensen på n.l.jensen@gmail.com