Ny partnerskab med Nationalt netværk af skoletjenester

24.10.2019

Partnerskabet har fokus på at styrke arbejdet med åben skole i Thisted Kommune, og hvordan dagtilbud kan inddrage lokalsamfundet i deres arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan.

Fra den 1. september 2019 er Thisted Kommune indgået i partnerskab med Nationalt netværk af skoletjenester. Partnerskabet har fokus på at styrke arbejdet med åben skole i Thisted Kommune, og hvordan dagtilbud kan inddrage lokalsamfundet i deres arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan.

”Thisted Kommune har på mange måder været en frontløber med etablering af RUM portalen til at støtte formidling af åben skole tilbud i vores område. Men det er altid plads til forbedring. Vi vil gerne se lærere og pædagoger bruge RUM i en højere grad, og vi har brug for at skabe flere tilbud især på dagtilbuds område”, forklarer Cathy Brown Stummann, tovholder af samarbejdet omkring åben skole og dagtilbud i Thisted Kommune.

Samarbejdet sætter derudover fokus på at undersøge lokale udfordringer med at benytte åben skole tilbud, kvalitetssikring af eksisterende tilbud på RUM og deltagelse i Skoletjeneste netværket for at styrke erfaringsudveksling om åben skole og dagtilbud med andre kommuner.

Information om arrangementer og forskning/inspirationsmaterialer vedr. åben skole og åbent dagtilbud kan ses på Nationalt netvæk af skoletjenesters hjemmeside: https://skoletjenestenetvaerk.dk/