Opsummering - Webinar Åben Skole & Bevægelse

19.11.2020

Nogle punkter fra VIVE webinar den 17. november med fokus på undersøgelser om Åben Skole og bevægelse i skoledagen.

Webinaret fra VIVE (Det National Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) den 17. november sat fokus på Åben Skole, Udeskole og Bevægelse i skoledagen.

Her kom der en opsummering af de præsentationer med fokus på bevægelse og Åben Skole. Webinaret tager også fat på konkrete eksempler fra andre kommuner. Disse præsentationer er ikke inkluderet i denne opsummering. 

Bevægelse i skoledagen

VIVE undersøgte andel af elever, der er fysisk aktiv 45 minutter i en typisk skoledag. Resultaterne fra 2018 så sådan ud:

 • Indskolingselever fik mest bevægelse i løbet af skole dagen
 • Cirka 60% af mellemtrinselever fik 45 minutters fysisk aktivitet på en typisk skoledag
 • 29% af udskolingselever havde 45 minutters fysisk aktivitet

Forskel mellem lærerne om hvorvidt bevægelse fremmer læring:

 • Indskolingslærere - 62% synes at bevægelse fremmer læring
 • Mellemtrinslærere - 40% synes at bevægelse fremmer læring
 • Udskolingslærere - 29% synes at bevægelse fremmer læring

VIVE påstår, at der er en forbindelse mellem de færre minutters fysisk aktivitet for udskolingselever og den lille andel (29%) af udskolingslærere, der synes at bevægelse fremmer læring. 

Undersøgelsen viser også. at bevæglese påvirker trivsel på en positivt måde og fremmer fællesskaber blandt eleverne.

Åben Skole kræver fokus

Ifølge VIVEs undersøgelser kun 25% af skoleleder vurderer at Åben Skole implementeres i høj grad på deres skole

VIVE undersøgte mellem 2014 og 2018 andel af lærerer der har Åben Skole aktiviteter mindst 2-3 gange i måneden indenfor forskellige kategorier:

 • Fagundervisning uden for skoler - Faldende mellem 2014 og 2018 
  • 2014 - 37% af lærere svarede at de havde 2-3 åben skole aktiviterer hver måned
  • 2018 - 23% af lærere havde 2-3 åben skole aktiviteter hver måned
 • På tur - Andel af lærere har været stabilt mellem 2014-2018 - cirka 30%
 • Gæstunderviser - En Åben Skole form der bruges mindre over tid
  • 2014 - 24% af lærere svaret af gæstunderviser anvendes 2-3 gange om måneden
  • 2018 - 17% af lærere anvendes 2-3 gange om måneden

I 2018 var lærere spurgt, om de synes Åben Skole fremme læring:

 • Indskolingslærere - 22% synes Åben Skole fremme læring
 • Mellemtrinslærere - 22% synes Åben Skole fremme læring
 • Udskolingslærere - 19% synes Åben Skole fremme læring

Undersøgelsen viser:

 • at Åben Skole aktiviteter kan bidrage positivt med social trivsel
 • at på trods af store fokus på Åben Skole, er der ikke flere Åben Skole aktiviteter i skolerne (generelt)
 • at skolerne bruger meste deres nære omgivelser med Åben Skole aktiviteter
 • at Åben Skole aktiviterer er tids- og ressource krævende
 • at ansvarsfordeling og vidensdeling er vigtigt

Webinaret varer cirka 1,5 timer. Klik her til at se hele webinaret på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=eVit8k64-j4&feature=youtu.be