Puljer

Åben Skole Puljen (ansøgningsskema nederst på denne side)

Puljen er afsat til understøttelse af åbenskoleinitiativer mellem folkeskoler og folkeoplysende foreninger i Thisted Kommune.

Håbet er at puljen kan være med til at skabe endnu flere spændende samarbejder mellem folkeskoler og foreninger.

Ansøgning skal ske via ansøgningsskemaet (kan indtil videre fremsendes ved kontakt til Fritidsafdelingen) og indeholde kontaktperson både i forening og i skole.

Forløb der retter sig mod mellemtrin og overbygning, vil have første prioritet, men alle forløb kan komme i betragtning når blot der er tale om folkeoplysende foreninger og folkeskoler.

Hvis I har spørgsmål til puljen, kan I kontakte Lisbeth Yde Larsen, lyla [at] thisted [dot] dk, 9917 4153.

 

BMMK

Børns Møde med Kunsten (BMMK) giver regionens børn og unge mulighed for at møde kunstnere inden for billedkunst, scenekunst, litteratur, musik, dans, fotografi, landart m.m.

BMMK er en pulje, der kan bruges af alle skoleformer og institutioner, både foleskolen, SFO'er, friskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser, højskoler, VUC, kulturskoler, museer og andre kulturinstitutioner. Indholdet i forløbene tilrettelægger skolerne/institutionerne selv sammen med kunstnerne.

Skole og institutioner kan i løbet af året ansøge om projekter - der er altså ingen ansøgningsfrist.

 

UMMK

UMMK er for unge mellem 14 og 24 år.

UMMK er ligeledes en ordning for skoler, ungdomsuddannelser og institutioner, som gerne vil have en professionel kunstner med i det næste projekt. Læs mere her.

Under UMMK er desuden ordningerne: kulturstarteren (løbende frist).

 

Huskunstnerordningen

Huskunstnerordningens formål er at børn og unge i alderen 0 til 19 år får indblik i og erfaring med kunstneriske processer gennem et møde med en professionel, aktiv kunstner.

Denne pulje kan søges til støtte til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, daginstitutioner m.m.

Puljen kan søges to gange årligt og næste frist er 5. oktober 2021.

Læs mere om huskunstnerordningen på Slots- og Kulturstyrelsenss hjemmeside: https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/huskunstnerordningen/

 

Ud-over-KANten-puljen

Med KulturKANten ønsker man, at kulturen og nordjyderne møder hinanden på nye og overraskende måder. Gennem samarbejde vil man skabe et Nordjylland, hvor flere ser muligheder i kulturen, og hvor man nænsomt rykker grænserne for den måde, vi ser og møder verden på.

Puljen er for dig, der er på vej frem i kulturlivet, og for dig, der gerne vil prøve dig selv og dine ideer af her og nu! Puljen er kort sagt for Nordjyllands kulturelle vækstlag – både enkeltpersoner og grupper.
Der er ingen ansøgningsfrist, dvs. puljen kan søges løbende.

Læs mere om puljen på KulturKANtens hjemmeside: https://kulturkanten.dk/kender-du-ud-over-kanten-puljen/

Yderligere information
Ansøgningsskema til åben skole puljen (foreningssamarbejder) i Thisted Kommune