Puljer

Åben Skole Puljen (ansøgningsskema nederst på denne side)

Puljen er afsat til understøttelse af åbenskoleinitiativer mellem folkeskoler og folkeoplysende foreninger i Thisted Kommune.

Håbet er at puljen kan være med til at skabe endnu flere spændende samarbejder mellem folkeskoler og foreninger.

Ansøgning skal ske via ansøgningsskemaet og indeholde kontaktperson både i forening og i skole.

Forløb der retter sig mod mellemtrin og overbygning, vil have første prioritet, men alle forløb kan komme i betragtning når blot der er tale om folkeoplysende foreninger og folkeskoler.

Hvis I har spørgsmål til puljen, kan I kontakte Lisbeth Yde Larsen, lyla [at] thisted [dot] dk, 9917 4153.

 

BMMK

Børns Møde med Kunsten (BMMK) giver regionens børn og unge mulighed for at møde kunstnere inden for billedkunst, scenekunst, litteratur, musik, dans, fotografi, landart m.m.

BMMK er en pulje, der kan bruges af alle skoleformer og institutioner, både foleskolen, SFO'er, friskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser, højskoler, VUC, kulturskoler, museer og andre kulturinstitutioner. Indholdet i forløbene tilrettelægger skolerne/institutionerne selv sammen med kunstnerne.

Skole og institutioner kan i løbet af året ansøge om projekter - der er altså ingen ansøgningsfrist.

 

UMMK

UMMK er for unge mellem 14 og 24 år.

UMMK er ligeledes en ordning for skoler, ungdomsuddannelser og institutioner, som gerne vil have en professionel kunstner med i det næste projekt. Læs mere her.

Under UMMK er desuden ordningerne: kulturstarteren (løbende frist).

 

Huskunstnerordningen

Huskunstnerordningens formål er at børn og unge i alderen 0 til 19 år får indblik i og erfaring med kunstneriske processer gennem et møde med en professionel, aktiv kunstner.

Denne pulje kan søges til støtte til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, daginstitutioner m.m.

Ordningen kan søges af både kunstnere, skoler, dagtilbud ol. 

Puljen kan søges to gange årligt. 

Yderligere information
Ansøgningsskema til åben skole puljen (foreningssamarbejder) i Thisted Kommune