Samarbejdsprojekter: Åben skole og dagtilbud

Udover de mange tilbud på RUM og central bevillingerne til eksterne læringsmiljøer, der støtte åben skole og dagtilbud aktiviteter, er Thisted Kommune i gang med flere andre projekter. Disse projekter er med til at fremme Thisted Kommunes ambitioner med åben skole og dagtilbud.

Vi har fortløbende samarbejde omkring:

Levende Musik i Skolen (LMS) - LMS er koordineret af Musikskolen i Thy. Se LMS hjemmeside for mere information (https://lms.dk/) eller kontakt musikskole lærer Tommy Blaabjerg Lange (tobl [at] thisted [dot] dk).

Musik i Hverdagen Musik i Hverdagen er et 17 ugers musik tilbud fra Musikskolen til alle 4. klasser i Thisted Kommune.

Mød en kunstner - Projektet foregår hvert år i uge 37 i forbindelse med Thisted Kommunes årlige Børnekulturnat (fredag i uge 37). Alle skoler og daginstitutioner får tilbudt et kunstnerbesøg i løbet af uge 37. Kulturtjenesten Thy er projektets tovholder. Mød en kunstner er medfinansieret af Børns Møde Med Kunsten (BMMK).

LegeKunst - LegeKunst er et landsdækkende projekt med et formål om at fremme kunst og leg i småbørns hverdag på daginstitutioner. I Thisted Kommune deltager 7 daginstitutioner i LegeKunst. Projektet er et samarbejde mellem Dagtilbud og Kulturtjenesten Thy. Mere information om LegeKunst kan findes her https://legekunst.nu/.

Sprogfitness til skolebørn - Sprogfitness sker i et samarbejde mellem Biblioteket i Thy og pædagogstuderende fra University College Nordjylland (UCN).

Børneteateraftalen